May 18, 2009момчил вчера
колко много изговорихме
ми се струва сега

No comments:

Post a Comment