May 3, 2009

НЕВЕРОЯТНО ШИБАН ОТ ЗИМНИЯ ДЪЖД ДЕН.

Невероятно шибан
от зимен дъжд ден! Този
преситен от никотин
въздух зад прозорците
със завеси в кухнята,
знам, че ще дойдеш,
знам, че ще дойдеш,
знам, че ще дойдеш,
знам, че ще го направиш
само заради това да
ме видиш как те гледам
да идваш в дъжда...


Тома Марков

No comments:

Post a Comment