May 27, 2009

ирадиация

жената е неподвижна
никой не знае
дали това е по рождение
или по усмотрение
на фотографа

мъжът до нея
мастурбира
очите му широко се разтварят
като прегръдка
на някой много много влюбен

от другата страна
на апарата
Марица Колчева

No comments:

Post a Comment