May 9, 2009


рим
беше добър с мен

харесах
всички четящи
по стъпала, пейки и площади
красиви мъже (и жени)
квартал trastevere
малките задни улички
в нашия район

кафето, което е горчиво и силно
като теб
караваджо и бейкън в оригинал
един сервитьор
който така се беше отпуснал на слънце
че цигарата му догаряше
а кафетата изстиваха
но никой не обърна внимание

жените с рокли каращи мотори
покривите - градини
всички ангели
в Рим обаче
няма котки
.

2 comments: